CTY 24H

Bán mẫu Blogspot cho tất cả mọi chủ đề đều có thể dùng được


- Mẫu blogspot này có thể dùng cho tất cả mọi chủ đề, làm trang gì cũng được, vì nó có thể đặt 2 banner kích thước 160×600 quảng cáo hiển thị trên máy tính bàn (PC) và laptop đứng im 2 bên mỗi khi đọc bài viết.

- Mẫu blogspot này có thể dùng cho tất cả mọi chủ đề, làm trang gì cũng được, vì nó có thể đặt 2 banner kích thước 160×600 quảng cáo hiển thị trên máy tính bàn (PC) và laptop đứng im 2 bên mỗi khi đọc bài viết.  - Cộng thêm 1 banner kích thước 300x600 chạy theo bài viết khi đọc từ trên xuống nó sẽ ghim lại bên trên và luôn hiển thị vào mắt người đọc mà không ảnh hưởng tới bài viết giống như 2 quảng cáo đặt 2 bên như ở trên. - Các lĩnh vực, mọi chủ đề đều có thể dùng như: Làm trang đăng sản phẩm bán hàng, dịch vụ, tin tức, giới thiệu, vv... - Trên điện thoại và máy tính bảng, ipad thì sẽ hiện được banner quảng cáo kích thước 300x250 hoặc 336x280 là tùy do chủ trang cần đặt kích thước nào. - Xem 1 số trang đang sử dụng mẫu này tại đây: - CTY24H.COM - CONGTY24H.COM  - CTY24GIO.COM - CONGTY24GIO.COM - Để mua mẫu liên hệ: Email: congty24gio@gmail.com Hoặc gọi số điện thoại tại mục liên hệ. Cam ơn!

- Cộng thêm 1 banner kích thước 300x600 chạy theo bài viết khi đọc từ trên xuống nó sẽ ghim lại bên trên và luôn hiển thị vào mắt người đọc mà không ảnh hưởng tới bài viết giống như 2 quảng cáo đặt 2 bên như ở trên.

- Các lĩnh vực, mọi chủ đề đều có thể dùng như: Làm trang đăng sản phẩm bán hàng, dịch vụ, tin tức, giới thiệu, vv...

- Trên điện thoại và máy tính bảng, ipad thì sẽ hiện được banner quảng cáo kích thước 300x250 hoặc 336x280 là tùy do chủ trang cần đặt kích thước nào.

- Xem 1 số trang đang sử dụng mẫu này tại đây:


- Để mua mẫu liên hệ:


Hoặc gọi số điện thoại tại mục liên hệ.

Cam ơn!