CTY 24H

Dạy tạo Blog và viết blog tại Hải Dương


- Nhận dạy tạo Blog và viết Blog, học thực hành ngay trên máy tính laptop tại Hải Dương.

- Nhận dạy tạo Blog và viết Blog, học thực hành ngay trên máy tính laptop tại Hải Dương.  - Tạo Blog có tác dụng gì: Blog là nơi lưu trữ những nội dung mang tính cá nhân nhiều hơn là công việc.  - Có thể lưu trữ những bài thơ hay, những dòng nhật ký ẩn danh trên mạng, không ai biết bạn là ai, chỉ có bút danh của bạn. Thay vì cất giấu vào sổ nhật ký giấu trong tủ thì có những người lại muốn chia sẻ ẩn danh với những người đọc trên mạng.  - Blog dễ tạo hơn trang website.  - Blog miễn phí 100% và dễ sử dụng.  Viết blog có tác dụng gì: Blog có tác dụng ngoài giúp ta lưu trữ miễn phí, và blog còn giúp những bài viết hình ảnh, video clip của ta biết tới đến với khắp mọi người dùng mạng internet.  - Có người sử dụng blog để phát triển thương hiệu, có người sử dụng để bán hàng. V.v...  - Có người lại sử dụng để giới thiệu dịch vụ nữa. Nói chung là nếu bạn muốn miễn phí 100% thì blog là thứ bạn muốn.  - Với kinh nghiệm sử dụng blog lâu năm, chúng tôi nhận dạy cho những ai đam mê blog này. Liên hệ với chúng tôi ở số điện thoại tại mục liên hệ hoặc qua Email.

- Tạo Blog có tác dụng gì: Blog là nơi lưu trữ những nội dung mang tính cá nhân nhiều hơn là công việc.

- Có thể lưu trữ những bài thơ hay, những dòng nhật ký ẩn danh trên mạng, không ai biết bạn là ai, chỉ có bút danh của bạn. Thay vì cất giấu vào sổ nhật ký giấu trong tủ thì có những người lại muốn chia sẻ ẩn danh với những người đọc trên mạng.

- Blog dễ tạo hơn trang website.

- Blog miễn phí 100% và dễ sử dụng.

Viết blog có tác dụng gì: Blog có tác dụng ngoài giúp ta lưu trữ miễn phí, và blog còn giúp những bài viết hình ảnh, video clip của ta biết tới đến với khắp mọi người dùng mạng internet.

- Có người sử dụng blog để phát triển thương hiệu, có người sử dụng để bán hàng. V.v...

- Có người lại sử dụng để giới thiệu dịch vụ nữa. Nói chung là nếu bạn muốn miễn phí 100% thì blog là thứ bạn muốn.

- Với kinh nghiệm sử dụng blog lâu năm, chúng tôi nhận dạy cho những ai đam mê blog này. Liên hệ với chúng tôi ở số điện thoại tại mục liên hệ hoặc qua Email.