CTY 24H

Hợp tác về marketing ở Hải Dương


- Chúng tôi có kinh nghiệm về chuyên ngành lĩnh vực marketing ở Hải Dương.

- Chúng tôi có kinh nghiệm về chuyên ngành lĩnh vực marketing ở Hải Dương.  - Hợp tác với các đối tác cùng ngành hoặc các bên thương hiệu duy trì cần xây dựng hoặc đẩy mạnh thương hiệu mới.  - Marketing online và Marketing offline  - Marketing online là marketing quảng bá người dùng trên mạng internet.  - Marketing offline là marketing trực tiếp ở ngoài đường hoặc trong cửa hàng.  - Xây dựng các kênh truyền thông trên Google, Facebook, Youtube, Tiktok, vv...  - Đăng tải các dữ liệu về thương hiệu lên các kênh này.  - Ngoài ra còn đăng tin rao vặt trên các trang Blog/Website khác.  - Hợp tác marketing quảng bá với tất cả các lĩnh vực ngành nghề, trừ ngành hàng bị cấm hay pháp luật không cho phép.  - Liên hệ với chúng tôi ở số điện thoại trên trang.  - Chân thành cảm ơn, và hẹn gặp lại!

- Hợp tác với các đối tác cùng ngành hoặc các bên thương hiệu duy trì cần xây dựng hoặc đẩy mạnh thương hiệu mới.

- Marketing online và Marketing offline

- Marketing online là marketing quảng bá người dùng trên mạng internet.

- Marketing offline là marketing trực tiếp ở ngoài đường hoặc trong cửa hàng.

- Xây dựng các kênh truyền thông trên Google, Facebook, Youtube, Tiktok, vv...

- Đăng tải các dữ liệu về thương hiệu lên các kênh này.

- Ngoài ra còn đăng tin rao vặt trên các trang Blog/Website khác.

- Hợp tác marketing quảng bá với tất cả các lĩnh vực ngành nghề, trừ ngành hàng bị cấm hay pháp luật không cho phép.

- Liên hệ với chúng tôi ở số điện thoại trên trang.

- Chân thành cảm ơn, và hẹn gặp lại!