CTY 24H

Bán Mẫu Blogspot Bán Hàng Đẹp Và Đặc Biệt


Bán Mẫu Blogspot Bán Hàng Đẹp Và Đặc Biệt - Hôm nay Công ty 24h giới thiệu đến mọi người mẫu Blogspot/Blogger của Google đẹp và là 1 phiên bản của mẫu mà Cty 24h đang dùng. Xem demo mẫu tại đây: https://18torg.blogspot.com - 1 mẫu mà mình rất thích vì nhiều yếu tố như sau: + Thứ 1: Nó miễn phí dung lượng + Thứ 2: Nó của Google + Thứ 3: Thiết kế mãu này rất đẹp và đặc biệt + Thứ 4: Dễ dàng tùy chỉnh + Thứ 5: Có thể đặt được 2 banner hình ảnh kích thước 160x600 2 bên ghim trên đầu của trang chủ và tất cả toàn bộ các trang khác. Xem trên laptop và máy tính để bàn. + Thứ 6: Mẫu này còn đặt được 1 banner hình ảnh kích thước 300x600 luôn ghim ở bên cạnh của bài viết (rất bắt mắt và không gây nhầm lẫn cho bài viết) hãy thử xem trên máy tính và laptop. + Trên di động hiển thị rất ok đẹp và không bị rối, rất phù hợp cho người xem, người đọc. Nói nhiều không bằng cảm nhận hãy xem tất cả các sản phẩm của Cty 24 giờ đều dùng mẫu này. Và để mua mẫu này sử dụng mẫu này các bạn liên hệ: Email: Congty24gio@gmail.com (Công ty 24 giờ) Trân trọng hợp tác!

- Hôm nay Công ty 24h giới thiệu đến mọi người mẫu Blogspot/Blogger của Google đẹp và là 1 phiên bản của mẫu mà Cty 24h đang dùng.

Xem demo mẫu tại đây: https://18torg.blogspot.com

- 1 mẫu mà mình rất thích vì nhiều yếu tố như sau:

+ Thứ 1: Nó miễn phí dung lượng

+ Thứ 2: Nó của Google

+ Thứ 3: Thiết kế mãu này rất đẹp và đặc biệt

+ Thứ 4: Dễ dàng tùy chỉnh

+ Thứ 5: Có thể đặt được 2 banner hình ảnh kích thước 160x600 2 bên ghim trên đầu của trang chủ và tất cả toàn bộ các trang khác. Xem trên laptop và máy tính để bàn.

+ Thứ 6: Mẫu này còn đặt được 1 banner hình ảnh kích thước 300x600 luôn ghim ở bên cạnh của bài viết (rất bắt mắt và không gây nhầm lẫn cho bài viết) hãy thử xem trên máy tính và laptop.

+ Trên di động hiển thị rất ok đẹp và không bị rối, rất phù hợp cho người xem, người đọc.

Nói nhiều không bằng cảm nhận hãy xem tất cả các sản phẩm của Cty 24 giờ đều dùng mẫu này.

Và để mua mẫu này sử dụng mẫu này các bạn liên hệ: Email: Congty24gio@gmail.com (Công ty 24 giờ)

Trân trọng hợp tác!